ĐẶT HÀNG QUA MẠNG

Hướng dẫn thanh toán

 

1. Bạn có thể chuyển khoản đến:Tên tài khoản: Padma de Fleur

Số tài khoản: 0421003982189Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank. – Chi nhánh Hồ Chí Minh
29 Bến CHương Dương, Quận 1
Việt Nam

 

2. Thanh toán bằng tiền mặt:
Với hóa đơn trên 300,000 VNĐ, Padma de Fleur sẽ nhận tiền mặt tại địa chỉ của người gửi.