DỊCH VỤ

1. Phí giao hàng:
Happyending có dịch vụ giao hoa miễn phí cho những đơn hàng trên 300,000 VNĐ trong phạm vi TP Hồ Chí Minh. Cho những đơn hàng dưới 300,000VNĐ, chúng tôi sẽ tính phí 30,000 VNĐ cho mỗi lần giao.

Cho những đơn giao hoa trước 7 giờ sáng hoặc sau 7 giờ tối, chúng tối sẽ tính thêm phí 30,000 VNĐ.

Nếu khách hàng có nhu cầu giao hoa vào một giờ đặc biệt, nằm ngoài những giờ trong lịch của chúng tôi ở phía trên, xin đừng ngại liên lạc với chúng tôi qua những số sau: 08 350 79279 hoặc 0903 009 873.

2. Thời gian đặt hoa:
Để có thể tạo nên những sản phẩm hoàn hảo và đáp ứng được mong đợi của khác hàng về chất lượng, chúng tôi cần ít nhất 4 tiếng trước giờ giao hoa để hoàn thành. Nếu khách hàng đặt hoa sau 5 giờ chiều, thì chúng tôi sẽ giao hoa sau 8 giờ sáng vào ngày làm việc tiếp theo. Ngoài ra cũng có một số sản phẩm đặc biệt, đòi hỏi thêm thời gian chuẩn bị và thực hiện mà chúng tôi sẽ chú thích cụ thể trong phần mô tả của từng sản phẩm.

3. Thay đổi, hoãn hoặc hủy đơn hàng:

3.1 Thay đổi đơn hàng:
Mọi thay đổi trong đơn hàng được chấp nhận và không tính phí nếu chúng tôi được thông báo ít nhất 4 tiếng trước giờ giao hoa hoặc trước khi sản phẩm được hoàn thành.

Chúng tôi chấp nhận việc thay đổi đơn hàng 2 tiếng trước giờ giao hoa, ngay cả khi sản phẩm đã được hoàn thành, với phí phụ thu là 15% trên tổng số tiền của đơn hàng.

Những thay đổi trong đơn hàng trong thời gian ngắn trước lúc giao hoa sẽ không được chấp nhận. Khách hàng sẽ phải trả toàn bộ số tiền cho đơn hàng của mình.

Nếu đơn hàng mới có giá trị thấp hơn đơn hàng cũ, Happyending sẽ không hoàn trả lại sự chênh lệch trong giá cả. Nếu đơn hàng mới có giá trị cao hơn đơn hàng cũ, Happyending sẽ chỉ giao hàng sau khi các phí chênh lệch và các phí phụ thu, nếu có phát sinh, đã được thanh toán đầy đủ.

Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi ngay khi khách hàng có nhu cầu thay đổi đơn hàng, và xác nhận sự thay đổi đó qua SMS hoặc email.

3.2 Thay đổi địa chỉ:
Việc thay đổi địa chỉ giao hoa được chấp nhận và không tính phí trong vòng 2 giờ trước giờ giao hoa đã định (Hoặc khi sản phẩm chưa được đem đi giao hàng). Padman de Fleur sẽ không hoàn tiền trong trường hợp địa chỉ giao hoa mới có khoảng cách ngắn hơn so với địa chỉ giao hoa đã định lúc đầu. Tuy nhiên, nếu đia chỉ giao hoa mới có khoảng cách xa hơn so với địa chỉ giao hoa đã định lúc đầu, thì khách hàng sẽ phải trả thêm phí chênh lệch khoảng cách giao hoa, cộng thêm phí dịch vụ nếu có phát sinh thêm. Padman de Fleur sẽ chỉ giao hoa khi tất cả các phí trên đã được thanh toán đầy đủ.

Xin vui lòng lưu ý rằng việc giao hoa sẽ chỉ được trao đổi trực tiếp giữa đội giao hoa của Padman de Fleur và khách hàng hoặc người nhận hoa, để có được giải pháp tốt nhất cho việc giao hoa.

3.3 Hủy đơn hàng:
Khách hàng có thể hủy đơn hàng 4 giờ trước thời gian giao hoa đã định lúc đầu.

Đơn hàng hủy 3 giờ trước thời gian giao hoa đã định lúc đầu sẽ chịu phí hủy đơn hàng bằng 15% tổng giá trị đơn hàng.

Đơn hàng hủy 2 giờ trước thời gian giao hoa đã định lúc đầu, hoặc lúc sản phẩm đã được hoàn thành sẽ chịu phí hủy đơn hàng bằng 35% tổng giá trị đơn hàng.

Khách hàng phải trả toàn bộ giá trị đơn hàng khi quyết định hủy đơn hàng 1 giờ trước thời gian giao hoa đã định lúc đầu.

Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi ngay khi khách hàng có quyết định hủy đơn hàng và xác nhận thay đổi đó qua tin nhắn SMS hoặc email.

4. Quy định về chất lượng:
Happyending cam kết tất cả các loại hoa trước và sau khi được thiết kế đều sẽ tuân thủ nghiêm ngặt những tiêu chuẩn cao cấp về chất lượng và sáng tạo mà đã được trình bày rõ ràng trên website và catalogue của Happyending. Tuy nhiên, những hàng mẫu trên website và catalouge sẽ có một số sự khác biệt nhỏ về màu và kích cỡ so với sản phẩm thật được giao bởi Happyending. Do sự thay đổi môi trường có thể ảnh hưởng đến hoa, và có thể sẽ dẫn đến một số thay đổi nhỏ nhưng không rõ rệt đối với bề ngoài sản phẩm nói chung. Trong trường hợp loại hoa yêu cầu cần để thiết kế sản phẩm đã hết hàng, Happyending sẽ liên lạc với khách hàng để báo và gợi ý một loại hoa khác gần giống với loại đã hết để thay thế. Nếu chúng tôi không thể liên lạc với bạn đúng giờ, hoặc thời gian chuẩn bị quá ít, Happyending sẽ chủ động thay thế loại hoa khác có màu và ý nghĩa tương tự.